Deze website is een product van Mieke Boons. Mieke Boons zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. Mieke Boons kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Mieke Boons worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Mieke Boons. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Mieke Boons heeft geen zeggenschap over deze websites. Mieke Boons is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Mieke Boons aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Mieke Boons op welke wijze dan ook.

Het businessmodel van Mieke Boons is geen baan in loondienst. Om de bijzondere mogelijkheden te realiseren, dient u serieus en consequent te werken – lees: tijd te investeren – aan de opbouw van uw inkomstenbron – ook al is het parttime. Uw inzet bepaalt het resultaat. Een belangrijk aspect voor uw succes met dit businessmodel is dat u bereid moet zijn om dit vak van ervaren mensen in een ‘training on the job’-activiteit te willen leren. Door consequent de juiste actie te ondernemen, beheerst u de vaardigheden en zult u het gewenste resultaat realiseren. Het is naïef om te denken dat met weinig inspanning veel bereikt zou kunnen worden!

Het Nederlands recht is van toepassing.